მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ადმინისტრაციული ერთეულებია დუშეთის ,თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნციპალიტეტები  და ქალაქი მცხეთა.